Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

kierownikiem-gamma-zaplecza-610.jpg

Brygadzista to typ zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie również pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.

Brygadzista – kierownik pierwszego stopnia

Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu? Z pewnością ma on zarządzać grupą pracowników wykonawczych, którzy w przedsiębiorstwie cieszą się obsługą taśm produkcyjnych. Jest to osoba, która kontroluje ich pracę, ale również motywuje i zarządza całym procesem produkcyjnym na podstawowym szczeblu.

W niektórych przypadkach ale jego obowiązki mogą być dużo bardziej rozległe: niektórzy brygadziści cieszą się również układaniem grafików pracowniczych, wdrażaniem i rozwijaniem nowych pracowników, a nawet uczestniczą w procesie projektowania poszczególnych produktów, które następnie będą wykonywane w domu – w szczególności dotyczy to jednak niewielkich zakładów produkcyjnych.


Na temat: https://www.sic-szkolenia.pl/


Jak zostać brygadzistą?

Brygadzista wybierany jest zwykle poprzez awans pionowy: wybierany jest to z grona pracowników wykonawczych. Dzięki temu taka osoba jest dużą informację o linii produkcyjnej, zasadach działających w sklepie oraz charakterystyce środowiska wewnętrznego firmy.

Osoba ta wymaga natomiast posiadać szereg cech personalnych – musi być charyzmatyczna i mieć cechy przywódcze, jak również również wzbudzać zaufanie i sympatię wśród pozostałych pracowników. Warto również być w swoim CV różne kursy i szkolenia.

Szkolenie Agile z pewnością będzie dużym atutem w trakcie rekrutacji na wyższe stanowisko. Jeśli chodzi o Scrum szkolenia przeznaczone są zwykle bardziej doświadczonym kierownikom i menedżerom, jednak z pewnością warto znać podstawy tzw. zwinnego zarządzania.

Atutem dla przyszłych brygadzistów będą także regularne warsztaty i kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania kapitałami ludzkimi oraz komunikacji i negocjacji.

Dodaj komentarz