Jak brygadzista może doskonalić swoje umiejętności?

W każdej firmie istotnym jest, aby pracownicy i ich kierownicy dbali o swój rozwój zawodowy. W tym celu coraz chętniej pracownicy na różnych szczeblach udają się na szkolenia 2020. Te zaś organizowane są coraz częściej.
Continue reading “Jak brygadzista może doskonalić swoje umiejętności?”

Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

Brygadzista to typ zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie również pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.
Continue reading “Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?”

Kto wyznacza cele do osiągnięcia w zakładzie produkcyjnym?

Praca w zakładzie produkcyjnym nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy najniższych szczebli muszą charakteryzować się dobrym zdrowiem – często kojarzy się ona z pracą w pozycji stojącej, co może obciążać organizm. Często potencjalni pracownicy obawiają się również bardzo ciężkich norm produkcyjnych, w tym jakościowych, czasowych i ilościowych. Kto jednak wyznacza cele, które musi osiągnąć zespół w zakładzie produkcyjnym?
Continue reading “Kto wyznacza cele do osiągnięcia w zakładzie produkcyjnym?”

Jakie stanowiska istnieją w zakładach produkcyjnych?

Aby praca przebiegała szybko a w pełni sprawnie niezbędne jest efektywne zarządzanie. I oczywiście w tym celu organizowane są profesjonalne szkolenia dla mistrzów oraz szkolenia dla brygadzistów. Oferowane na rynku szkolenia 2020 poruszają dogłębną wiedzę z obszaru zarządzania.

Continue reading “Jakie stanowiska istnieją w zakładach produkcyjnych?”

Jak wygląda praca lidera w zakładzie produkcyjnym?

Praca na stanowisku kierowniczym w domu produkcyjnym nie należy do łatwych zadań. Mistrz czy brygadzista musi bowiem podołać każdego dnia wielu istotnym obowiązkom oraz skutecznie zarządzać podległym mu zespołem pracowniczym.
Continue reading “Jak wygląda praca lidera w zakładzie produkcyjnym?”